சுருள் சிரை 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு: நான் அதை எப்போதும் எண்ணிப் பார்த்திருக்கவில்லை!

சில மிகவும் விலை உயர்ந்தவை, மேலும் மிகச் சிறந்தவை செய்யும், ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி மற்றும் சோதனை ஒரு நல்ல பதிலை அளிக்கும்.

வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வீண்: அதைப் பற்றிய உண்மை

அறிகுறிகளை விவரிக்க நான் மிகவும் பொதுவான பெயரைப் பயன்படுத்தப் போகிறேன், ஆனால் சிகிச்சை முறைகளைப் பற்றி பேசும்போது இந்த சிக்கலைப் பற்றி விரிவாகப் பேசுவேன்.

நீங்கள் வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வீண் (வி.வி.டி) நோயால் பாதிக்கப்படுகிறீர்கள் அல்லது வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நோய்களால் பாதிக்கப்படுவீர்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தால், உடனடியாக பின்வரும் மருத்துவ பரிசோதனையைப் பெற வேண்டும், அதைத் தொடர்ந்து உங்கள் சொந்த இரத்தத்தை மதிப்பீடு செய்யுங்கள்.

வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வீண் உங்கள் அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தினால், அது எப்போதும் தொற்றுநோயாகும். உங்கள் முகம், கால்கள், கழுத்து, கணுக்கால் மற்றும் கணுக்கால் ஆகியவற்றில் மிகவும் பொதுவான வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நரம்புகள் உள்ளன. பெரும்பாலானவர்களுக்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சுருள் சிரை நாளங்கள் உள்ளன, இருப்பினும் சிலருக்கு பல நரம்புகள் உள்ளன. பெரும்பாலான வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வீணானது பூஞ்சை தொற்று காரணமாக ஏற்படுகிறது. வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வேன்களின் அறிகுறிகள் வலி, வீக்கம் மற்றும் அரிப்பு. அவை இரத்தம் அதிகமாக உறைவதற்கும் காரணமாகின்றன. உங்களிடம் சுருள் சிரை வீண் இருக்கிறதா என்பதை அறிய சிறந்த வழி உங்கள் வாயில் பார்ப்பதுதான். உங்களிடம் பல சுருள் சிரை நாளங்கள் இருந்தால், நீங்கள் சாப்பிடும்போது அவற்றைப் பார்க்க வேண்டும். வீங்கி பருத்து வலிக்கிற வீண் வலிகள் பொதுவாக வாயில் மோசமாக இருக்கும். பெரும்பாலான மக்கள் மூன்று சுருள் சிரை நாளங்கள் வரை இருக்கலாம்.

தற்போதைய மதிப்பீடுகள்

Varikostop

Varikostop

Annabella Lane

உங்கள் வீங்கி பருத்து வலிக்கிற நரம்புகளை குறைக்க விரும்பினால், Varikostop மிகவும் Varikostop இருக்க...